www.GolebieDyk.pl
Oddział 0172 Końskie
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

Wróć do poprzedniej strony...

Archiwum


PL-0172-12-5609

1 lotnik Oddziału Końskie 2012


PL-0172-14-3238


PL-0172-14-3122
          KOOPMAN x HUUB


PL-0177-15-16341
            FREDRICH x VEENSTRA


PL-0174-16-6238


PL-0174-16-6038


DV-0476-10-905

DV-0476-10-905
           oryg.FRIERDYCH SCHON


NL-14-1264353

          oryg. Joos Evers.


NL-14-1264262

         oryg. Joos Evers.


PL-0172-15-1303

PL-0172-15-1303
         córka 69 Leo


PL-0172-12-5609

1 Lotnik Oddziału 2012

 


100% Koopman   Dziadek 1-Asa Polski kat. G 
PL-0172-10-6547


PL-0177-15-11550

X

DV-00476-10-905

MARCIN KOBIELA X FRIERDYCH SCHON


DV-01309-10-283

X

PL-0174-15-7273

SCHNEIDER SCHROLL X ZBIGNIEW DYK


BE-15-6095599

X

PL-0119-12-3530

FRANS VERHEYEN X KAROL PASZEK


BE-16-6144276

X

PL-020-09-1664

FRANS VERHEYEN X KAROL PASZEK


PL-0172-12-5609

X

PL-0172-15-1301

100 % STABEL X L.HEREMANS – Z. DYK


PL-0177-12-14937

X

PL-0177-15-11552

MARCIN KOBIELA X MARCIN KOBIELA


PL-0174-16-6226

X

PL-0174-16-6212


PL-0174-16-6270

X

PL-0172-14-3204


PL-0172-13-7668

X

PL-0174-16-6148


NL-07-1180525

X

NL-09-3931627

 PITER VEENSTRA X LUIS STABEL en ZN


PL-0174-15-7274

X

PL-0177-15-16310


DV-05381-09-1329

X

BE-16-6144275

WOLFGAN ROEPER X FRANS VERHEYEN


BE-16-6144282

X

NL-13-1363271

FRANS VERHEYEN X LUIS STABEL EN ZN


BE-08-6268069

X

PL-0177-16-6584

LEO HEREMANS X MARCIN KOBIELA


PL-0177-15-6553

X

PL-0172-10-6622

MARCIN KOBIELA X DEIGNER - DYK


PL-0172-15-5636

X

PL-0172-14-3190

SCHNEIDER - PASZEK X KOBIELA – DYK
            


NL-14-1264262

X

NL-15-1041122

JOS EVERS X JOS EVERS


PL-0172-14-3299

X

NL-13-1256315

DYK – SAKI X PETER VAN DE MERWE


BE-16-6144273

X

PL-0172-14-3269

FRANS VERHEYEN X KOOPMAN – HUUB 


PL-0172-14-3238

X

PL-0172-15-1303


PL-0172-14-3122

X

PL-0174-16-6281


PL-0177-15-16341

X

PL-0174-16-5935


PL-0172-15-5607

X

PL-0174-16-5913


PL-0174-16-5905

X

PL-0174-16-5948


BE-16-6144283

X

BE-14-6209878

FRANS VERHEYEN X FRANS VERHEYEN


BE-16-6144281

X

PL-0177-15-16305


PL-0174-16-6215

X

NL-14-1264365

LEO HEREMAS – Z. DYK X JOS EVERS 


NL-10-1832167

X

PL-0174-16-6294


PL-0177-15-16318

X

BE-13-4215977

MERWE – DYK X MARCEL AELBRECHT


NL-08-3835861

X

PL-0174-16-6124


NL-16-1718637

X

BE-16-6144284

JOS EVERS X FRANS VERHEYEN


DV-05381-09-1329

X

BE-16-6144275

WOLFGAN ROEPER X FRANS VERHEYEN


PL-0174-16-6277

X

PL-0172-09-9156

WNUK 2250 MARCIN KOBIELA X VENSTRA – DYK


PL-0172-15-1302

X

BE-142032021

LEO – PASZEK X GEERINCK DANY


PL-0172-15-5611

X

PL-0177-15-16306

DYK – VERHEYEN X DYK – KOBIELA


NL-11-1159427

X

PL-0174-16-5914

J.​BOS X DYK


BE-11-5072501

X

PL-0174-16-5902


Pl-0177-15-16331

X

PL-0174-16-5919


DV-02957-09-396

X

PL-0177-15-5354

JOSEF HUBER X MARCIN KOBIELA


DV-02957-14-195

X

DV-01090-14-630

WOLFGAN ROEPER X WOLFGAN ROEPER


PL-0174-16-6217

X

PL-0172-10-6522


NL-14-1264353

X

PL-0172-14-2937

JOS EVERS X DYK – STABEL


PL-0174-16-6266

X

PL-0174-16-6238


BE-08-6368088

X

PL-0177-15-5383

LEO HEREMANS X MARCIN KOBIELA


DV-02513-11-95

X

BE-10-6218493

PASZEK X VERHEYEN


KOBIELA X DYK


ROEPER X KOBIELA


PL-0174-16-6217
    
       DYK x DYK


PL-0172-13-7640
           VEENSTRA x DYK


PL-0174-16-5905
              DYK x DYK


100% KOOPMAN

PL-0172-12-5688
                DYK x DYK


PL-0174-16-6270
            DYK x DYK


PL-0174-16-5917
                        DYK x DYK     


BE-16-6144282


BE-16-6144281


BE-16-6144276


BE-16-6144283


BE-16-6144284


BE-16-6144290


PL-0177-15-11552
           oryg.MARCIN KOBIELA


BE-16-6144273


BE-15-6095599.


BE-16-6144275


BE-10-6218493


      oryg. FRANS VERHEYEN
BE-14-6209878


PL-0181-15-5921

         INBRED Olimpijczyka’’808’’

                  Karol Paszek


PL-020-15-5012

        oryg.Karol Paszek.


PL-020-13-1999 - oryg. Karol Paszek


PL-020-12-4123

         oryg. Karol Paszek.


NL-14-1264365

         oryg. Joos Evers.


NL-15-1041122

      oryg. Joos Evers.


DV-08611-15-1388


BE-17-6151954


PL-0172-17-550


PL-0174-16-6104

             Wnuk 160

          Karol Paszek


PL-0174-16-6226

              Wnuk 160

           Karol Pakszek


PL-0174-16-6281

             Wnuczka 160


PL-0177-12-14937
         INBRED Olimpijczyka’’808’’

            Syn 160 Karol Paszek


PL-0177-16-6553
           oryg.MARCIN KOBIELA


PL-0177-16-4947
              Wnuk Olimpijczyka 2250 x Córka 160

                           MARCIN KOBIELA


PL-0174-16-6277
           WNUK 2250 MARCIN KOBIELA


PL-0172-15-1302

PL-0172-15-1302

   syn 88 Leo


           oryg. Marcin Kobiela

Mistrz Polski kat.B-2016r.
Mistrz Polski kat.B - 2015r.
I-vice Mistrz Polski kat.A - 2015r.
3 Przodownik Polski kat.B - 2015r.

 


PL-0174-17-10588


PL-0174-16-5935

córka 88 Leo


PL-0174-16-6139

PL-0174-16-6139
  syn 88 Leo


B-08-6368088
            oryg. LEO HEREMANS

                    ’’LEO 88’’


PL-0174-16-6294
           WNUCZKA 808

         KAROL PASZEK


PL-0174-17-10589


PL-0174-16-5954


PL-0174-16-6124


PL-0172-15-5636
            SCHNEIDER x PASZEK
            WNUK 808

 


oryg.SCHNEIDER SCHROLL

        2 LOTNIK NIEMIEC
DV-01309-10-283


PL-0174-16-6148


PL-0172-16-6215
          
  LEO x KOBIELA

 


PL-0174-15-7274

syn 69 Leo
PL-0174-15-7274


pl-0174-15-7273

       córka 69 Leo

PL-0174-15-7273


        oryg. LEO HEREMANS

                  ’’LEO 69’’
BE-08-6368069


BE-15-2292054

              oryg. Verreckt – Arien


PL-0174-16-6212


BE-13-4215977

          oryg.Marcel Aelbrecht.


NL-13-1363271

oryg, L Stabel.


100% STABEL

LOTNICZKA.


PL-0172-14-3269
            KOOPMAN x HUUB


DYK X KOBIELA


PL-0177-16-6514

           oryg. Marcin Kobiela.


oryg. Geerinck Dany

     ’’Mis 21’’


oryg. Wolfgang Roeper


DV-02513-11-95

           KAROL PASZEK

                   FALE


PL-0177-15-5354

PL-0177-15-5354
           oryg.MARCIN KOBIELA


PL-0172-15-1323

  syn 88 Leo


PL-020-09-1664
         Córka Olimpijczyka
’’808’’

          oryg.KAROL PASZEK


NL-10-1832167
            oryg. LUIS STABEL en ZN
 


PL-0172-09-9156
VEENSTRA x DYK


NL-10-1678313

’’’Saki 313’’’


DV-08432-08-232


Pełna Siostra Olimpijczyka “2250”
PL-0177-16-6584


Inbred ZŁOTEGO OLIMPIJCZYKA “2250”
PL-0177-16-11550


PL-0174-16-6266

PL-0174-16-6266

1 Lotnik Oddziału 2016

syn 88 Leo


PL-0177-15-5401
           LEO x ROEPER


PL-0174-16-6234


PL-0172-17-530


PL-0174-16-6266

1 lotnik Oddziału Opoczno 2016


PL-0174-17-10599


PL-0174-17-10496


PL-0174-17-10497

67.Ogólnopolska Wystawa

Gołębi Pocztowych

Sosnowiec 2018 rok.

5 Nagroda STANDARD w Polsce

1 Lotnik Oddziału Opoczno 2017.

3 Lotnik Okręgu Piotrków Tryb. 2017.


PL-0172-15-16318
           MERWE x DYK


NL-11-1159427

            oryg. J Bos


DYK X VERHEYEN


PL-0174-16-5949
           KOOPMAN x XXXXX


PL-0172-15-5607
KOOPMAN x HUUB


PL-0174-16-5902
               DYK x DYK


PL-0172-14-3297
               
VEENSTRA x DYK


       oryg. Dyk Zbigniew
PL-0174-16-6233


PL-0174-16-5908


PL-0177-15-16310


PL-0174-16-6227


PL-0177-15-16305


NL-16-1718637

        oryg. Joos Evers.


NL-14-1936796

              oryg.P.van de Woestije.

                  ’’Piterćie’’


DV-02957-09-396

          oryg. Josef Huber.


NL-13-1241835

NL-13-1241835
           oryg.Peter van de Merwe.


NL-13-1256315

            oryg. Peter van de Merwe.


PL-0174-16-6268


PL-0174-16-6287
           KOBIELA x DYK


PL-0174-16-6209


PL-0174-16-6206

oryg. Dyk Zbigniew.


XXXXX


DYK X SAKI


DYK X STABEL


pl-0172-15-1330

   syn 69 Leo
PL-0172-15-1330


NL-13-1484667

        oryg. Joos Evers


oryg. Wolfgang Roeper


oryg. Wolfgan Roeper


NL-08-3835861

      ’’Tońcie 61’’


oryg. I van der Putten


NL-07-1003590

X

PL-0172-11-10369

JOS EVERS X 100% KOOPMAN BESTE


oryg. DYK ZBIGNIEW


oryg. DYK ZBIGNIEW


NL-09-1341137
         oryg.LUIS STABEL en ZN


PL-0174-16-5914


PL-0174-16-5913


NL-07-1180525
         oryg.PITER VEENSTRA


PL-0177-15-5383
           oryg.MARCIN KOBIELA


NL-09-3931627

LOTNICZKA.

oryg.L Stabel.


NL-16-1718659

               oryg. Joos Evers.


100% KOOPMAN

         ’’GERARD 53’’


100% KOOPMAN BESTE

PL-0172-11-10369
LOTNICZKA
           ’’BESTE’’


PL-0174-16-5948
           Wnuczka Olimpijczyka 2250 x Córka 160

                         MARCIN KOBIELA


pl-0172-15-1322

PL-0172-15-1322
    syn 69 Leo
        


NL-07-1003590

               oryg. Joos Evers.


PL-0174-15-9617


PL-0174-15-7274


PL-0172-09-9156 NANRAPIANA.

WYCHOWANA DO ROZPŁODU


PL-0172-13-7640 NIEBIESKA

WYCHOWANA DO ROZPŁODU


oryg .PETER MERWEN


NL-11-1823844


PL-0174-16-5915


PL-0177-13-2277


oryg. Huub Hermans

oryg.HUUB HERMANS


PL-0174-16-5922


FCC-13-089247

1.prOriginal Team Yavhe & Oliverioize final race Derby Arona 2014
with 1,196 birds in the star.TENERYFA
 


PL-0174-16-6237


DYK X KOBIELA


oryg.LOUIS STABEL & ZN


DYK X STABEL


PL-0177-14-4169
100%  DRAPA
                oryg.MARCIN KOBIELA


PL-0177-14-4341
           oryg.MARCIN KOBIELA


PL-0177-13-2277
               oryg.MARCIN KOBIELA


NL 10-1832167 M

X

PL 0172-13-7640 V

oryg.Stabel x P.Veenstra en Koopman

PARA ROZPŁODOWA 2015


NL 10-1832156 M

X

PL 0172-13-9871 V

oryg.Stabel x Koopman en Stabel

PARA ROZPŁODOWA 2015


PL-172-12-7343 M

X

PL-172-12-5644 V

Koopman x Koopman en P.Veenstra

PARA ROZPŁODOWA 2015


NL-07-1180525 NAKRAPIANY.

X

PL 0172-10-6522 NIEBIESKA.

PARA ROZPŁODOWA 2016


PL 0172-10-6547 M

X

PL 11-218430 V

PARA ROZPŁODOWA 2016


NL 13-1493548 NAKR.

X

FCC 13-0089247 NIEB.

PARA ROZPŁODOWA 2016


NL-14-1936796 NIEBIESKI.

X

PL-0172-10-6622 NAKR PSTRA.

PARA ROZPŁODOWA 2016


NL-10-1678313

X

PL-0172-13-7625

PARA ROZPŁODOWA 2014 I 2016


NL 09-2095024 M

X

NL 10-5019248 V

oryg.Stabel x oryg.Stabel

PARP ROZPŁODOWA 2015 EN 2016


NL 04-5435134 M

X

PL 0172-11-10369 V

oryg.P .Venstra x Koopman

PARA ROZPŁODOWA 2015 EN 2016


NL-09-1674550

X

NL-13-1493566

PARA ROZPŁODOWA 2016


PL-0172-15-5636 Płowy

X

PL-0172-14-3190 Czerwona

PARA ROZPŁODOWA 2016


PL-0172-15-9621 Czer.

X

PL-020-09-1664 Pło.

PARA ROZPŁODOWA 2016


PL-0172-15-1302 Płowy

X

NL-14-1264365 Niebieska

PARA ROZPŁODOWA 2016


PL-0177-15-16331 Czerwony

X

PL-0172-13-7640 Niebieska

PARA ROZPŁODOWA 2016


PL-0172-15-1300 Płowy

X

PL-0177-14-4341 Płowa

PARA ROZPŁODOWA 2016


NL-07-1003590 Nakrapiany

X

PL-0172-15-5639 Nakrapiana

PARAROZPŁODOWA 2016


oryg.LEO HEREMANS.

X

LEO X KOOPMAN X HUUB.

PARA ROZPŁODOWA 2016


oryg.SCHNEIDER.

X

oryg. STABEL.

PARA ROZPŁODOWA 2016


100% STABEL................

X

VEENSTRA X KOOPMAN.

PARA ROZPŁODOWA 2016


KOOPMAN X VERHEIEN.

X

KOOPMAN X HUUB.......

PARA ROZPŁODOWA 2016


VEENSTRA KOOPMAN SAKI

X

100% LUIS STABEL..............

PARA ROZPŁODOWA 2016


oryg.WOLFGANG ROEPER.

X

SCHNEIDER X PASZEK.

PARA ROZPŁODOWA 2016


oryg. JOS EVERS.

X

oryg. DE WERD.

PARA ROZPŁODOWA 2016


LEO HEREMANS...........

X

M KOBIELA X KOOPMAN.

PARA ROZPŁODOWA 2016


oryg.J BOS.....................

X

oryg.J VAN DER PUTTEN.

PARA RPZPŁODOWA 2016


oryg. JOS EVERS.

X

oryg.GEERINK DANY.

PARA ROZPŁODOWA 2016


DYK STANISŁAW X KOBIELA

X

PASZEK X VERSTRAETE

PARA ROZPŁODOWA 2016


LEO X PASZEK.

X

oryg.LUIS STABEL.

PARA ROZPŁODOWA 2016


MARCIN KOBIELA.

X

LEO X SZALKOWSKI.

PARA ROZPŁODOWA 2016


oryg.VERRECKT-ARIEN

X

KOOPMAN X STABEL

PARA ROZPŁODOWA 2016


VERHEIEN EN DOCHTER.

X

MARCIN KOBIELA.........

PARA ROZPŁODOWA 2016


100% STABEL

X

KOOPMAN X STABEL

PARA ROZPŁODOWA 2016


KOOPMAN X STABEL....

X

VERHEIEN EN DOCHTER

PARA ROZPŁODOWA 2016


JOSEF HUBERT............. .

X

VEENSTRA X KOOPMAN

PARA ROZPŁODOWA 2016


LEO TASAERT

X

LEO TAESERT

PARA ROZPŁODOWA 2016


100% G.KOOPMAN

X

KOBIELA M.

PARA ROZPŁODOWA 2016


oryg. VERRECKT ARIEN

X

KOBIELA X VERVOORT.

PARA ROZPŁODOWA 2016


100% PASZEK

X

LEO X KOOPMAN

PARA ROZPŁODOWA 2016


KOOPMAN X HUUB

X

LEO X PASZEK

PARA ROZPŁODOWA 2016


oryg.LUIS STABEL EN ZN.

X

oryg.LUIS STABEL EN ZN.

PARA ROZPŁODOWA 2016

FAMILI STABEL.

INBRED ESMEE.


LUDO CLASSENS

X

100% G. KOOPMAN

PARA ROZPŁODOWA 2016


100% G. KOOPMAN

X

G. KOOPMAN X 410

PARA ROZPŁODOWA 2016


INBRED

X

VEENSTRA

PARA ROZPŁODOWA 2016

INBRED PITER VEENSTRA .


INBRED

X

VEENSTRA

PARA ROZPŁODOWA 2016

INBRED PITER VEENSTRA.


INBRED

X

RONALDO

PARA ROZPŁODOWA 2016

INBRED RONALDO


INBRED

X

PASZEK

PARA ROZPŁODOWA 2016

INBRED KAROL PASZEK.


INBRED

X

LEO

PARA ROZPŁODOWA 2016

INBRED LEO HEREMANS.


INBRED

X

LEO

PARA ROZPŁODOWA 2016

INBRED LEO HEREMANS.


INBRED

X

PASZEK

PARA ROZPŁODOWA 2016

INBRED KAROL PASZRK.


INBRED

X

LEO

PARA ROZPŁODOWA 2016.

INBRED LEO HEREMANS.

 


oryg.KOOPMAN

X

100% KOOPMAN

PARA ROZPŁODOWA 2016

INBRED GERARD KOOPMAN.


INBRED

X

STABEL

PARA ROZPŁODOWA 2016

INBRED LUIS STABEL EN ZN.


PL-0172-13-7668

X

NL-09-1341137

PARA ROZPŁODOWA 2016

 


IRBRED

X

SAKI GREK

PARA ROZPŁODOWA 2016


100 % KOOPMAN

X

100% KOOPMAN


PL 0172-12-5640 M

X

PL 0172-13-9860 V

Stabel x Koopman en P.Veenstra

PARA ROZPŁODOWA 2014


100% KOOPMAN

WYCHOWANA DO ROZPLODU. 66. OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA GOŁĘBI POCZTOWYCH SOSNOWIEC 2016
 12 - NAGRODA kat. Olimpijski Standard Młode Samiceoryg. DYK ZBIGNIEW


oryg. DYK ZBIGNIEW


oryg. DYK ZBIGNIEW


oryg.DYK ZBIGNIEW


oryg. DYK ZBIGNIEW


oryg.DYK ZBIGNIEW


oryg.DYK ZBIGNIEW


oryg. Heihrich Hulsbohmer


oryg. Leon Tassaert


DV-02220-10-207


oryg. Leon Tassaert


100% LUDO CLAESSENS

WYCHOWANA DO ROZPŁODU.


100% LUDO CLAESSENS

LOTNIK.


KOOPMAN X STABEL

LOTNIK.


KOOPMAN X HUUB

LOTNIK.


KOOPMAN X DYK

LOTNICZKA.


SAKI X STABEL

WYCHOWANA DO ROZPŁODU.


100% STABEL INBRED NA 37 X 24

LOTNIK.


100% STABEL

LOTNIK.


100% KOOPMAN

LOTNIK.


100% STABEL

LOTNIK.


100% STABEL

LOTNICZKA.


DYK X KOBIELA

LOTNIK.


LEO X ROEPER

WYCHOWANY DO ROZPŁODU.


SCHNEIDER X PASZEK

LOTNICZKA.


LEO X ROEPER

WYCHOWANA DO ROZPŁODU.


SCHNEIDER X PASZEK

LOTNICZKA.


DYK X KOBIELA

LOTNIK.


VEENSTRA X KOBIELA

WYCHOWANY DO ROZPŁODU.


VEENSTRA X KOBIELA

WYCHOWANY DO ROZPŁODU.


VEENSTRA X KOOPMAN

LOTNICZKA.


oryg.LUIS STABEL EN ZN


oryg. LUIS STABEL EN ZN.


oryg. LOUIS STABEL & ZN


oryg. C&G Koopman


PL-0172-11-10409 PSTRY


oryg.STABEL

NL-10-1832142 NIEBIESKA PSTRA.


oryg. DYK ZBIGNIEW


oryg. DYK ZBIGNIEW


oryg HENK DE WERD


RASA PITER VEENSTRA.


oryg. HUUB HERMANS


JOS EVERS


RASA LEO HEREMANS


RASA LEO HEREMANS


RASA LEO HEREMANS


oryg. DYK STANISŁAW


oryg.LEO HEREMANS


oryg.G.KOOPMAN.


STABEL X KOOPMAN


STABEL X KOOPMAN


oryg. G.KOOPMAN


NL-10-1832156


PL-0172-07-937


PL-0177-13-2332 CZERWONY.


NL-13-1493566


NL-04-5435134


B-06-6149962 NIEBIESKA


PL-0172-11-218430 NAKRAPIANA


Kontakt

Zbigniew Dyk

+48 503 103 025
+31 650 830 218 (Holandia)

mail: ppuh.dyk@onet.pl


Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 139927


Tłumaczenie


O stronie

Strona internetowa utworzona przez:
Stanisław Górski, tel. +48 782 647 937